Pozew o rozwód. Wszystko co musisz wiedzieć przed złożeniem

Pozew o rozwód jest bardzo często nazywany wnioskiem o rozwód aczkolwiek nie jest to odpowiednie. Specyfika pozwu polega na tym, że mamy służące do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj biznesach. Mówi zatem o osobie, która składa pozew wydaje się to powód i pozostała strona pozwany. W przypadku sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy wspominać, że rozwód jest prawdopodobny tylko w przypadku wówczas gdy nastąpił trwały i kompletny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja w której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego strony www są rodzicami. Zakładając jednakże, że nie istnieje tej przesłanki to rozwód jak w największym stopniu może zostać orzeczony przez sąd.

Pozew o rozwód składany wydaje się do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla ostatniego stanowiska zamieszkania małżonków. W strona internetowa tzw. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Przeważnie jest to postulat rozwikłania małżeństwa z orzekaniem o wazne zrodlo winie bądź tego wyjąwszy orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze małżeństwo zostało zawarte. Piszemy które jest nasze stanowisko odnośnie władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. Przy dalszej kolejności jest to żądanie zasądzenia kosztów sądowych w naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem ich dokładnych adresów. Sporządzamy pozbawiające sił i energii uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze strony sądu. Wskazujemy wszystkie argumenty i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *